Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Δημοτική αστυνομία στη Β. Όλγας

ΠΑΠΑΦΕΙΟ (της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης)Η τέχνη υπάρχει παντού!


Στραβός είναι ο γιαλός...


Παλιά και ένδοξη... Θεσσαλονίκη