Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

(Σε εκκλησάκι των Σερρών)


Σιδηρόκαστρο Σερρών
Στρυμόνας ποταμός 6/4/2016


Αγελάδα... Σιδηροκάστρου Σερρών